Australian Institute of Entrepreneurship (AIE) – Viện doanh nhân Úc

Viện doanh nhân Úc AIE

Name: Australian Institute of Entrepreneurship (AIE)

Add: Level 11, 474 Flinders Street, Melbourne Victoria 3000, Australia

Tel: +613-9428-9570

Email: info@aiemel.edu.au

Website: https://aiemel.edu.au/

1. Giới thiệu Viện Doanh nhân Úc AIE

viện doanh nhân Úc AIE

Viện Doanh nhân Úc – Australian Institute of Entrepreneurship (AIE) là Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Nghề đăng ký từ năm 2007. Viện Doanh nhân Úc cũng là Cơ quan Ðăng ký Liên bang cho các Trường và Khóa học dành cho học sinh nước ngoài, đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Chính phủ Liên bang và Tiểu bang ở Victoria, Australia. 

AIE cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên ngành Khách sạn và Quản lý.

2. Chương trình nổi bật tại Viện Doanh nhân Úc AIE

Các chương trình của Viện Doanh nhân Úc (AIE) được thiết kế đặc biệt, tập trung vào việc nâng cao khả năng kép (kỹ năng cá nhân và khả năng kinh doanh) cho người tham gia.

Có thể bạn quan tâm: Maple Life đồng tổ chức Hội thảo “Du học nghề Úc trường AMBI & AIE”

2.1. Chương trình quản trị kinh doanh

BSB50420 – Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý

du học nghề Úc AIE

Khóa học kéo dài trong 52 tuần học toàn thời gian. Trong đó bao gồm 12 tuần nghỉ. Chương trình học có thể rút ngắn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sinh viên có thể tham gia BSB50420 với kinh nghiệm dạy nghề 1 năm trong lĩnh vực, hoặc đã hoàn thành chứng chỉ IV về Lãnh đạo và Quản lý, hoặc bằng cấp tương tự. Sau khi đạt  BSB50420, sinh viên có thể chuyển sang BSB60420 hoặc các khóa học chứng chỉ nâng cao khác

Yêu cầu đầu vào:

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành chương trình lớp 12 của Úc hoặc tương đương.
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint.

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học, Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

BSB60420 – Văn bằng nâng cao về Lãnh đạo và Quản lý

chương trình đào tạo AIE

Khóa học kéo dài trong 52 tuần học toàn thời gian. Trong đó bao gồm 12 tuần nghỉ. Chương trình học có thể rút ngắn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sinh viên có thể tham gia BSB60420 với 2 năm kinh nghiệm dạy nghề trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý hoặc đã hoàn thành văn bằng lãnh đạo quản lý hoặc bằng cấp tương tự.

Sau khi đạt văn bằng này, bạn có thể học tiếp văn bằng cử nhân trong lĩnh vực Kinh doanh.

Yêu cầu đầu vào:

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành chương trình Văn bằng Quản lý Lãnh đạo hoặc bằng cấp tương đương hoặc cao hơn.
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint).

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học và Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

2.2. Chương trình Nhà hàng – Khách sạn

SIT30821 – Chứng chỉ III về Nấu ăn Thương mại

Chương trình nấu ăn viện doanh nhân Úc AIE

Tổng thời gian học là 69 tuần: 49 tuần học trên lớp và 14 tuần đào tạo thực tế, 6 tuần nghỉ lễ. Chương trình học có thời lượng ngắn hơn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sau khi đạt Chứng chỉ SIT3021 III về Nấu ăn Thương mại, cá nhân có thể chuyển sang trình độ Chứng chỉ IV trong gói đào tạo Nhà hàng Khách sạn.

Yêu cầu đầu vào:

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành chương trình học tương đương lớp 10 của Úc hoặc cao hơn.
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương.
 • Có khả năng xử lý và nấu món ăn từ sữa và thực phẩm không phải đồ chay bao gồm thịt bò và thịt lợn.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint).

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học và Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

SIT40521 – Chứng chỉ IV về Quản lý bếp

Viện doanh nhân Úc AIE

Chương trình học kéo dài 92 tuần: 69 tuần học trên lớp, 18 tuần đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, 5 tuần nghỉ lễ. Thời lượng chương trình học ngắn hơn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sau khi đạt được SIT40521 – Chứng chỉ IV về Quản lý Bếp, các cá nhân có thể chuyển tiếp lên Văn bằng Quản lý Khách sạn.

Yêu cầu đầu vào:

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành chương trình học tương đương lớp 11 của Úc hoặc cao hơn.
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương
 • Có khả năng xử lý và nấu món ăn từ sữa và thực phẩm không phải đồ chay bao gồm thịt bò và thịt lợn.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint)

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học và Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

SIT50416 – Văn bằng Quản lý Khách sạn

du học nghề Úc trường AIE

Chương trình học trong 61 tuần học toàn thời gian và tối đa 22 tuần nghỉ. Chương trình học có thể ngắn hơn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sau khi đạt được SIT50416 – Văn bằng Quản lý Khách sạn, bạn có thể chuyển sang Văn bằng nâng cao về Quản lý Khách sạn hoặc bằng đại học về Khách sạn.

Yêu cầu đầu vào: 

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành chương trình học tương đương lớp 12 của Úc hoặc cao hơn.
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương
 • Có khả năng xử lý và nấu món ăn từ sữa và thực phẩm không phải đồ chay bao gồm thịt bò và thịt lợn.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint)

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học và Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

SIT60316 – Văn bằng nâng cao về Quản lý khách sạn

chương trình BSB60420 viện doanh nhân Úc AIE

Khóa học trong 78 tuần học toàn thời gian và tối đa 24 tuần nghỉ. Chương trình học có thể ngắn hơn đối với học sinh được công nhận quá trình học tập trước đó (RPL) và/hoặc chuyển tín chỉ.

Sau khi đạt SIT60316 – Văn bằng nâng cao về Quản lý khách sạn, các bạn có thể chuyển tiếp lên trình độ học vấn cao hơn trong lĩnh vực Khách sạn.

Yêu cầu đầu vào:

 • Từ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Hoàn thành Văn bằng Úc hoặc bằng cấp tương đương
 • Điểm IELTS tối thiểu là 5.5 hoặc điểm PTE là 42 hoặc Chứng chỉ III về EAL hoặc tương đương
 • Có khả năng xử lý và nấu món ăn từ sữa và thực phẩm không phải đồ chay bao gồm thịt bò và thịt lợn.
 • Có kỹ năng cơ bản về máy tính và MS Office (Word, Excel và Powerpoint)

Lưu ý: Học sinh có thể chứng minh yêu cầu về Ngôn ngữ, Văn học và Số học thông qua bài kiểm tra đánh giá LLN của trường cao đẳng.

3. Chi phí học tập (tham khảo) tại Viện Doanh nhân Úc AIE 

Phí xét đơn: 250 AUD/năm Bảo hiểm y tế: 480 – 550 AUD/năm
Học phí: 4.300 – 12.000 AUD/năm Phí sinh hoạt: 10.000 – 15.000 AUD/năm

Đăng ký tư vấn

Trung tâm tư vấn du học và định cư Canada – Maple Life Việt Nam tư vấn thủ tục xin trường và visa miễn phí. Bên cạnh đó Maple Life hướng dẫn đăng ký các dịch vụ giám hộ dành cho học sinh dưới 18 tuổi, homestay, ký túc xá, gia hạn giấy phép du học, gia hạn visa, bảo hiểm du học, du lịch, sim card,…

du học và định cư Maple Life

MAPLE LIFE VIỆT NAM – DU HỌC – ĐỊNH CƯ – XKLĐ

Địa chỉ:

– VP Việt Nam: No 1.12 Ngọc Trai 1 Street, Vinhomes Marina Hải Phòng

– VP Canada: 500, Boul, Gouin E., bureau 302, Montréal (Quesbec) H3L 3R9

– VP Mỹ: 2655 Towne Village Dr NW, Duluth, GA 30097, USA

Điện thoại: 0225 351 5595 0876.95.89.890966.039.571

Email: maplelifehp@gmail.com

Website: www.maplelife.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/maplelifeduhoccanada

Zalo